Wet van 31 maart 2010 betreffende vergoeding van schade als gevolg van gezondheidszorg

Art. 26

[B.S. 02/04/2010 Invoeging] Art. 26.
      d'application à partir du 12/04/2010