Wet 21-4-2007: aanwijzing vertegenwoordigers thuisverpleegkundigen in overeenkomstencommissie verpleegkundigen-verzerkeringsinstellingen

Note: Tekst met volledige historiek
Deze tekst werd laatst aangepast door B.S. 3-12-2009

FR   NL  


Wet van 21 april 2007 tot aanwijzing van de vertegenwoordigers van de thuisverpleegkundigen in de overeenkomstencommissie verpleegkundigen-verzekeringsinstellingen (1)

Table des Matières du document

HOOFDSTUK I - Algemene bepaling

Artikel 1.

HOOFDSTUK II - De vertegenwoordiging van verpleegkundigen in de thuiszorg in de overeenkomstencommissie verpleegkundigen-verzekeringsinstellingen

Art. 2.

HOOFDSTUK III - Aanwijzing van de vertegenwoordiging van de zelfstandige verpleegkundigen

Art. 3.     Art. 4.

HOOFDSTUK IV - De aanwijzing van de vertegenwoordigers van de Diensten Thuisverpleging

Art. 5.

HOOFDSTUK V. - Inwerkingtreding

Art. 6.

FR   NL