Publiť le 01/06/2007
   

FR   NL  

Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoŲrdineerd op 14 juli 1994

Art. 73bis.


Art. 73ter.
15/02/2003 De voorschrijvers van verstrekkingen bedoeld in artikel 34, eerste lid, 5į, ten behoeve van niet in een ziekenhuis opgenomen rechthebbenden, zijn ertoe gehouden de voorschrijfdocumenten te gebruiken waarvan het model door de Koning is vastgesteld en waarop het identificatienummer van de voorschrijver bij het Instituut in streepjescode is gedrukt.
15/02/2003 De Koning kan de voorwaarden bepalen waaronder het vorige lid niet van toepassing is voor de patiŽnten die ambulant in een ziekenhuis worden behandeld en voor de patiŽnten die in een psychiatrisch verzorgingstehuis worden behandeld.

Art. 73quater.

FR   NL   [Affichage pour impression]