Publié le 27/01/2014
   

FR   NL  

Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 80bis.


Afdeling III.- Geneeskundige raad voor invaliditeit
Art. 81.
31/12/2015 Bij de Dienst voor uitkeringen wordt een Geneeskundige raad voor invaliditeit ingesteld die een hoge commissie en afdelingen van de hoge commissie omvat, waarvan de organisatie en het werkgebied door de Koning worden vastgesteld.
06/09/1994 Samenstelling en werkingsregelen van de Geneeskundige raad voor invaliditeit worden bepaald door de Koning die de voorzitter en leden ervan benoemt.


Art. 82.

FR   NL   [Affichage pour impression]