Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 206.

[Koninklijk besluit 25/04/1997 - B.S. 30/04/1997 éd.3 Vervanging] Vanaf het dienstjaar 1998, volgens modaliteiten bepaald door de Minister, na ...
      d'application ŕ partir du 30/04/1997