Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 77sexies

[Wet 30/10/2018 - B.S. 16/11/2018 p.87955 art.6 Invoeging] <:M>Indien er een proces-verbaal van vaststelling wordt opgesteld, kunnen ...
      d'application à partir du 26/11/2018