Publié le 30/04/2014
   

FR   NL  

Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 69bis.


Art. 69ter.
01/01/1990 In artikel 17 van de bijlage bij hetzelfde besluit, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 30 januari 1986, 28 november 1986, 7 januari 1987 en 22 juli 1988, worden de volgende wijzigingen aangebracht:
10/05/2014 § 1. Opgeheven door: Wet(div) 10-4-14 - B.S. 30-4 - ed. 1 - art. 19
10/05/2014 § 2. Opgeheven door: Wet(div) 10-4-14 - B.S. 30-4 - ed. 1 - art. 19
10/05/2014 § 3. Opgeheven door: Wet(div) 10-4-14 - B.S. 30-4 - ed. 1 - art. 19
10/05/2014 § 4. Opgeheven door: Wet(div) 10-4-14 - B.S. 30-4 - ed. 1 - art. 19
10/05/2014 § 5. Opgeheven door: Wet(div) 10-4-14 - B.S. 30-4 - ed. 1 - art. 19
10/05/2014 § 6. Opgeheven door: Wet(div) 10-4-14 - B.S. 30-4 - ed. 1 - art. 19
10/05/2014 § 7. Opgeheven door: Wet(div) 10-4-14 - B.S. 30-4 - ed. 1 - art. 19
10/05/2014 § 8. Opgeheven door: Wet(div) 10-4-14 - B.S. 30-4 - ed. 1 - art. 19
10/05/2014 § 9. Opgeheven door: Wet(div) 10-4-14 - B.S. 30-4 - ed. 1 - art. 19
10/05/2014 § 10. Opgeheven door: Wet(div) 10-4-14 - B.S. 30-4 - ed. 1 - art. 19
02/06/1991 § 11. Arbitragehof 13-6-96 - nr 37/96 - B.S. 29-6
01/01/1990 § 12. § 9 wordt aangevuld als volgt:
01/01/1990 "of in analoge of gedigitaliseerde vorm op een magnetische of optische drager vastgesteld."
10/05/2014 § 13. Opgeheven door: Wet(div) 10-4-14 - B.S. 30-4 - ed. 1 - art. 19
10/05/2014 § 14. Opgeheven door: Wet(div) 10-4-14 - B.S. 30-4 - ed. 1 - art. 19

Art. 69quater.

FR   NL   [Affichage pour impression]