d'application à partir du 01/01/2012
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 27 april 1999 betreffende de bewijskracht van de door de zorgverleners en de verzekeringsinstellingen opgeslagen, verwerkte, weergegeven of meegedeelde gegevens

Art. 4.


Art. 5.
01/01/2012 Opgeheven door: K.B. 19-7-2013 - B.S. 16-8 - art. 7

Art. 6.

FR   NL   [Affichage pour impression]