K.B. 27-4-1999: bewijskracht van door zorgverleners en verzekeringsinstellingen opgeslagen, verwerkte, weergegeven of meegedeelde gegevens

Résumé: Papierversie: Pagina UB/572

Note: Tekst met volledige historiek

Opgeheven door K.B. 19-7-2013 - B.S. 16-8-2013

FR   NL  


Koninklijk besluit van 27 april 1999 betreffende de bewijskracht van de door de zorgverleners, de verzekeringsinstellingen, het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering en andere natuurlijke of rechtspersonen met toepassing van gecoördineerde wet van 14 juli 1994 en haar uitvoeringsbesluiten opgeslagen, verwerkte, weergegeven of meegedeelde gegevens

Table des Matières du document

Artikel 1.     Art. 2.     Art. 3.     Art. 4.     Art. 5.     Art. 6.     Art. 7.     Art. 8.     Art. 9.     Art. 10.     Art. 11.     Art. 12.

FR   NL