K.B. 27-4-1999: bewijskracht van door zorgverleners en verzekeringsinstellingen opgeslagen, verwerkte, weergegeven of meegedeelde gegevens

Résumé: Papierversie: Pagina UB/572

Note: Tekst met volledige historiek

Opgeheven door K.B. 19-7-2013 - B.S. 16-8-2013

FR   NL   Table des Matières du document [Affichage standard]


Koninklijk besluit van 27 april 1999 betreffende de bewijskracht van de door de zorgverleners, de verzekeringsinstellingen, het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering en andere natuurlijke of rechtspersonen met toepassing van gecoördineerde wet van 14 juli 1994 en haar uitvoeringsbesluiten opgeslagen, verwerkte, weergegeven of meegedeelde gegevens

Artikel 1.

Opgeheven door: K.B. 19-7-2013 - B.S. 16-8 - art. 7

Art. 2.

Opgeheven door: K.B. 19-7-2013 - B.S. 16-8 - art. 7

Art. 3.

Opgeheven door: K.B. 19-7-2013 - B.S. 16-8 - art. 7

Art. 4.

Opgeheven door: K.B. 19-7-2013 - B.S. 16-8 - art. 7

Art. 5.

Opgeheven door: K.B. 19-7-2013 - B.S. 16-8 - art. 7

Art. 6.

Opgeheven door: K.B. 19-7-2013 - B.S. 16-8 - art. 7

Art. 7.

Opgeheven door: K.B. 19-7-2013 - B.S. 16-8 - art. 7

Art. 8.

Opgeheven door: K.B. 19-7-2013 - B.S. 16-8 - art. 7

Art. 9.

Opgeheven door: K.B. 19-7-2013 - B.S. 16-8 - art. 7

Art. 10.

Opgeheven door: K.B. 19-7-2013 - B.S. 16-8 - art. 7

Art. 11.

Opgeheven door: K.B. 19-7-2013 - B.S. 16-8 - art. 7

Art. 12.

Opgeheven door: K.B. 19-7-2013 - B.S. 16-8 - art. 7

FR   NL   Table des Matières du document [Affichage standard]