Publié le 27/08/1994
   

FR   NL  

Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 213.


Art. 214.
06/09/1994 De Koning bepaalt het personeelskader van het Instituut op voorstel van het Algemeen comité.

TITEL XI.- OVERGANGSBEPALINGEN

Art. 215.

FR   NL   [Affichage pour impression]