Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, geco÷rdineerd op 14 juli 1994

Art. 77octies

[Wet 22/06/2016 - B.S. 01/07/2016 p.40052 art.5 Invoeging] Art. 77octies.
      d'application Ó partir du 01/01/2018