K.B. 18-9-2015 tot uitvoering van artikel 53, § 1 van de wet 14-7-1994, betreffende de derdebetalersregeling

Résumé: Numac tekst: 2015022338

Note: Tekst bijgewerkt tot: B.S. 22-07-2021 - Wijzigende numac: 2021031783

FR   NL  


Koninklijk besluit van 18 september 2015 tot uitvoering van artikel 53, § 1 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, betreffende de derdebetalersregeling

Table des Matières du document

HOOFDSTUK I - ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1.     Art. 2.

HOOFDSTUK II - VOORWAARDEN VOOR TOEPASSING DERDEBETALERSREGELING

Art. 3.

HOOFDSTUK III - BETALING

Art. 4.

HOOFDSTUK IV - BETALINGSVERPLICHTINGEN BIJ RAADPLEGING VERZEKERBAARHEIDSGEGEVENS RECHTHEBBENDE

Art. 5.

HOOFDSTUK V - GENEESKUNDIGE VERSTREKKINGEN WAARVOOR TOEPASSING DERDEBETALERSREGELING VERPLICHT IS

Afdeling I - Verplichte derdebetaler

Art. 6.     Art. 7.

Afdeling II - Verplichte derdebetaler op vraag van rechthebbende

Art. 8.

HOOFDSTUK VI - GENEESKUNDIGE VERSTREKKINGEN WAARVOOR TOEPASSING DERDEBETALERSREGELING FACULTATIEF IS

Art. 9.

HOOFDSTUK VII - GENEESKUNDIGE VERSTREKKINGEN WAARVOOR TOEPASSING DERDEBETALERSREGELING VERBODEN IS

hoofdstuk VII: De volledige tekst van hoofdstuk VII vindt u onderaan de lijst van de bijlagen terug

HOOFDSTUK VIII - KWIJTING OF ERELOONNOTA

Art. 10.

HOOFDSTUK IX - VOORWAARDEN TOT INDIVIDUEEL VERBOD OP TOEPASSING DERDEBETALERSREGELING

Art. 11.

HOOFDSTUK X - OPHEFFINGSBEPALINGEN

Art. 12.     Art. 13.

HOOFDSTUK XI - INWERKINGTREDING

Art. 14.     Art. 15.

msg_kfichiers_annexes
msg_kVersion_deEn vigueur le
Annexe 01/10/2015
II/XV/chap

FR   NL