Koninklijk besluit van 12 maart 1990 tot uitvoering van artikel 2, 1, van de besluitwet van 10 januari 1945 betreffende de maatschappelijke zekerheid van de mijnwerkers en ermee gelijkgestelden

Art. 3

[B.S. 13/04/1990 Invoeging] Art. 3.
      d'application partir du 01/01/2004