Publié le 27/04/2007
   

FR   NL  

Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 32.


Art. 33.
01/01/2008 Opgeheven door: Wet 26-3-07 - B.S. 27-4 - ed. 2

HOOFDSTUK III.- GENEESKUNDIGE VERSTREKKINGEN

Art. 34.

FR   NL   [Affichage pour impression]