Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 168quater

[Wet 13/12/2006 - B.S. 22/12/2006 éd.2 p.73810 art.118 Invoeging] Elke zorgverlener die niet de minimale verhouding prestaties bereikt waarop ...
      d'application à partir du 01/01/2007