Publié le 27/08/1994
   

FR   NL  

Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 13bis.


TITEL III.- VERZEKERING VOOR GENEESKUNDIGE VERZORGING

HOOFDSTUK I.- ORGANEN

Afdeling I.- Dienst voor geneeskundige verzorging
Art. 14.
06/09/1994 Bij het Instituut wordt een Dienst voor geneeskundige verzorging ingesteld die belast is met de administratie van de verzekering voor geneeskundige verzorging.


Afdeling II.- Algemene raad van de verzekering voor geneeskundige verzorging

Art. 15.

FR   NL   [Affichage pour impression]