Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 25decies

[Wet 14/07/1994 - B.S. 20/05/2005 éd.2 p.23690 art.2 Invoeging] Art. 25decies.
      d'application ŕ partir du 01/04/2005