Publié le 28/12/2006
   

FR   NL  

Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 176.


Art. 176bis.
01/01/2007 In het kader van een wettelijke opdracht kan het Instituut voor functies van medisch- wetenschappelijke aard personeelsleden bij arbeidsovereenkomst aanwerven en binnen de perken van de personeelsenveloppe bezoldigen in een hogere weddenschaal dan die welke aan de Rijksambtenaren bij zijn aanwerving wordt toegekend.

Art. 177.

FR   NL   [Affichage pour impression]