Publié le 06/02/1999
   

FR   NL  

Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 30.


Afdeling XI opgeheven bij: Wet 25-1-99 - B.S. 6-2.- De Geneesmiddelencommissie
Art. 31.
16/02/1999 Opgeheven bij: Wet 25-1-99 - B.S. 6-2.


Afdeling XII - Werkgroep verzekerbaarheid

Art. 31bis.

FR   NL   [Affichage pour impression]