Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, geco÷rdineerd op 14 juli 1994

Art. 29ter.

[B.S. 31/12/2002 Invoeging] Art. 29ter.
      d'application Ó partir du 10/01/2003