d'application à partir du 01/01/2002
   

FR   NL  

Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 37septiesdecies.


Art. 37duodevicies.
01/01/2002
  -31/12/2004
De in artikel 37quindecies vermelde terugstorting wordt behandeld als een overschot van voorheffing als bedoeld in artikel 419, eerste lid, 3°, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992. Ze wordt enkel in aanmerking genomen voor zover het bedrag ervan ten minste 2,50 EUR bedraagt. Titel VII van genoemd Wetboek is van toepassing op dat overschot.

Art. 37undevicies.

FR   NL   [Affichage pour impression]