Publié le 27/08/1994
   

FR   NL  

Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 111.


HOOFDSTUK II.- TOEPASSINGSSFEER
Art. 112.
06/09/1994 Zijn gerechtigd op de moederschapsuitkering, zoals deze is bepaald in titel V, hoofdstuk III, van deze gecoördineerde wet, onder de hierin gestelde voorwaarden, de gerechtigden bedoeld in artikel 86, § 1.


HOOFDSTUK III.- MOEDERSCHAPSUITKERING

Art. 113.

FR   NL   [Affichage pour impression]