Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 164ter

[Wet 19/12/2008 - B.S. 31/12/2008 éd.3 p.69329 art.30 Invoeging] <:W>Indien een verzekeringsinstelling vaststelt dat een persoon ondanks ...
      d'application à partir du 10/01/2009