Publié le 27/08/1994
   

FR   NL  

Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 119.


Art. 120.
06/09/1994 De werkgevers moeten de gerechtigden alle bescheiden welke de uitvoeringsinstellingen van deze gecoördineerde wet behoeven, verschaffen om dezen in staat te stellen van hun rechten op de prestaties van de verzekering te doen blijken.

HOOFDSTUK II.- BIJZONDERE BEPALINGEN TER ZAKE VAN DE VERZEKERING VOOR GENEESKUNDIGE VERZORGING

Art. 121.

FR   NL   [Affichage pour impression]