Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 163bis

[Programmawet 22/12/2008 - B.S. 29/12/2008 éd.4 p.68666 art.98 Invoeging] <:W>De Koning bepaalt welke procedure dient gevolgd te worden om te bepalen ...
      d'application à partir du 08/01/2009

[Wet 19/05/2010 - B.S. 02/06/2010 éd.2 p.34360 art.23 Wijziging] De Koning bepaalt welke procedure dient gevolgd te worden om te bepalen welke ...
      d'application à partir du 12/06/2010