Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 99.

[B.S. 27/08/1994 Invoeging] Indien de uitkering lager is dan het krachtens <:C 1>artikel 93, vijfde ...
      d'application à partir du 06/09/1994