Publié le 28/08/2017
   

FR   NL  

Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 151.


Art. 152.
07/09/2017 De geschillen van geneeskundige aard tussen de adviserend-artsen en de artsen-inspecteurs, behoudens die waarbij de rechten van de rechthebbenden in het geding komen, worden de gewestelijk directeur ter beslissing voorgelegd.
10/05/2014 De betrokkenen kunnen tegen de beslissingen van de gewestelijk directeur hoger beroep instellen bij het Comité van de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle.
10/05/2014 De Koning stelt vast in welke vormen en binnen welke termijnen de gewestelijk directeur en het Comité uitspraak behoren te doen.
10/05/2014 Het beroep bij de gewestelijk directeur en het hoger beroep bij het Comité hebben schorsende werking.

Afdeling III.- Adviserend-artsen

Art. 153.

FR   NL   [Affichage pour impression]