Publié le 28/08/2017
   

FR   NL  

Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 77.


Art. 77bis.
07/09/2017 Bepaalt de Koning na advies van de Nationale Commissie Artsen-Ziekenfondsen de voorwaarden en de procedure volgens welke ten aanzien van de artsen van wie overeenkomstig artikel 35bis, § 10, tweede lid, wordt vastgesteld dat zij geneesmiddelen voorschrijven of hebben voorgeschreven buiten de vastgestelde vergoedingsvoorwaarden, zonder op het geneesmiddelenvoorschrift melding te maken van de niet-terugbetaalbaarheid:
01/01/2002 de voordelen inzake accreditering voor een bepaalde periode kunnen worden verminderd of ingetrokken;
15/02/2003 opgeheven bij: Wet (II) 24-12-02 - B.S. 31-12 - ed. 1

Afdeling XIX.- Maatregelen om het aanbod te beheersen van de door de verplichte verzekering ten laste genomen verzorging

Art. 77ter.

FR   NL   [Affichage pour impression]