Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 43.

[Wet 22/02/1998 - B.S. 03/03/1998 Vervanging] Wanneer er op nationaal vlak geen overeenkomst bestaat met de vroedvrouwen, ...
      d'application à partir du 13/03/1998

[Wet 19/12/2008 - B.S. 31/12/2008 éd.3 p.69326 art.22 Wijziging] Wanneer er op nationaal vlak geen overeenkomst bestaat met de vroedvrouwen, ...
      d'application à partir du 10/01/2009