d'application ŗ partir du 01/12/1998
   

FR   NL  

Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoŲrdineerd op 14 juli 1994

Art. 50.


Art. 50bis.
01/12/1998
  -21/02/2002
ß 1. Indien er geen akkoord als bedoeld in artikel 50 van kracht is, vormen de tarieven die als grondslag dienen voor de berekening van de verzekeringstegemoetkoming, de maximumhonoraria die door de geneesheer kunnen worden geŽist, indien de verstrekkingen worden verleend:
01/12/1998
  -21/02/2002
a) in het raam van de georganiseerde wachtdienst;
01/12/1998
  -21/02/2002
b) in het raam van een opname in een dienst intensieve verzorging;
01/12/1998
  -21/02/2002
c) aan patiŽnten die in een twee of meerpersoonskamer zijn opgenomen, die een twee of meerpersoonskamer hebben aangevraagd of die om medische redenen in een eenpersoonskamer zijn opgenomen;
01/12/1998
  -21/02/2002
d) aan kinderen die samen met een begeleidende ouder in het ziekenhuis worden opgenomen.
01/12/1998
  -21/02/2002
ß 2. Indien er een akkoord als bedoeld in artikel 50 van kracht is, vormen de tarieven die als grondslag dienen voor de berekening van de verzekeringstegemoetkoming, de maximumhonoraria die door de al dan niet verbonden geneesheer kunnen worden geŽist, indien de verstrekkingen worden verleend:
01/12/1998
  -21/02/2002
a) in het raam van de georganiseerde wachtdienst;
01/12/1998
  -21/02/2002
b) in het raam van een opname in een dienst intensieve verzorging;
01/12/1998
  -21/02/2002
c) aan kinderen die samen met een begeleidende ouder in het ziekenhuis worden opgenomen.
01/12/1998
  -21/02/2002
De Koning verklaart, na advies van de Nationale commissie geneesheren-ziekenfondsen, de honoraria voortvloeiend uit het akkoord algemeen verbindend tot 31 december 1999 voor de verstrekkingen die worden verleend aan patiŽnten die in een twee of meerpersoonskamer zijn opgenomen, die een twee of meerpersoonskamer hebben aangevraagd of die om medische redenen in een eenpersoonskamer zijn opgenomen, ongeacht of de geneesheer verbonden is door het akkoord of niet.
01/12/1998
  -21/02/2002
De Koning kan vanaf 1 januari 2000, na advies van de Nationale commissie geneesheren-ziekenfondsen, uitgebracht met toepassing van artikel 50, ß 2, vierde lid, de honoraria voortvloeiend uit het akkoord voor de in het vorige lid bedoelde verstrekkingen algemeen verbindend verklaren.
01/12/1998
  -21/02/2002
Indien het akkoord als bedoeld in artikel 50 geen bepalingen bevat met betrekking tot de maximumhonoraria voor de in het tweede lid bedoelde verstrekkingen, dan is ß 1 van toepassing.
01/12/1998
  -21/02/2002
ß 3. Vernietiging Arbitragehof 21-12-00 - nr. 136/00 - B.S. 23-1-01

Afdeling III.- Bepalingen gemeenschappelijk aan de afdelingen I en II betreffende andere geneeskundige verstrekkingen

Art. 51.

FR   NL   [Affichage pour impression]