Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 94.

[B.S. 27/08/1994 Invoeging] De Geneeskundige raad voor invaliditeit stelt, overeenkomstig de bepalingen van ...
      d'application à partir du 06/09/1994

[Wet 21/12/2013 - B.S. 27/01/2014 éd.1 p.6731 art.24 Wijziging] De adviserend geneesheer <:W>, de geneesheer-inspecteur van de Dienst ...
      d'application à partir du 31/12/2015

[Wet 11/08/2017 - B.S. 28/08/2017 p.81289 art.43 Wijziging] De <:W>adviserend-arts<:w>, de <:W>arts-inspecteur<:w> van de Dienst ...
      d'application à partir du 07/09/2017
      Note: Wijziging enkel in NL