Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 52.

[Wet 10/04/2014 - B.S. 30/04/2014 éd.1 p.35461 Invoeging] § 2bis. <:W>De overeenkomsten en akkoorden bevatten afspraken over de wijze waarop ...
      d'application à partir du 01/07/2015
      Note: I.W. 1-7-2015 (Wet(prog)(1) 19-12-14 - B.S. 29-12 - ed. 2 - art. 140 (I.W. 31-12-14))