Publié le 19/12/2018
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 8 juli 2004 betreffende de vergoeding van weesgeneesmiddelen

Artikel 1.


HOOFDSTUK II. - COLLEGE VAN GENEESHEREN VOOR WEESGENEESMIDDELEN
Art. 2.
01/04/2019 Opgheven door: K.B. 6-12-18 - B.S. 19-12 - art. 10


Art. 3.

FR   NL   [Affichage pour impression]