Publié le 24/03/1954
   

FR   NL  

Wet van 16 maart 1954 betreffende de controle op sommige instellingen van openbaar nut

Art. 17.


OVERGANGSBEPALINGEN EN DIVERSE BEPALINGEN
Art. 18.
25/04/2004 Opgeheven bij: K.B. nr. 431/5-8-1986 - B.S. 21-8


Art. 19.

FR   NL   [Affichage pour impression]