Koninklijk besluit van 25 juni 2014 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen

Art. 108

[Koninklijk besluit 25/06/2014 - B.S. 01/07/2014 d.2 p.49045 art.108 Invoeging] De aanvraag tot opname van een verstrekking in de lijst zoals bedoeld in <:C ...
      d'application partir du 01/07/2014