Publié le 01/07/2014
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 25 juni 2014 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen

Art. 16.


Art. 17.
01/07/2014 De therapeutische waarde en de eventuele therapeutische of gezondheidseconomische meerwaarde van een hulpmiddel worden uitgedrukt in één van de volgende klassen:
01/07/2014 Klasse 1: hulpmiddel met een aangetoonde meerwaarde tegenover bestaande therapeutische alternatieven.
01/07/2014 Klasse 1 wordt onderverdeeld in de volgende subklassen:
01/07/2014 Subklasse 1a
01/07/2014 Hulpmiddel waarvoor geen enkele verstrekking opgenomen in de lijst, een passende omschrijving geeft en dat een meerwaarde biedt ten opzichte van bestaande therapeutische alternatieven.
01/07/2014 Subklasse 1b
01/07/2014 Hulpmiddel dat beantwoordt aan de omschrijving van een verstrekking opgenomen in de lijst, maar dat een meerwaarde biedt ten opzicht van alle andere hulpmiddelen die eveneens beantwoorden aan de omschrijving van dezelfde verstrekking;
01/07/2014 Klasse 2: hulpmiddel gelijkwaardig aan bestaande therapeutische alternatieven, evenwel zonder aangetoonde meerwaarde.
01/07/2014 Klasse 2 wordt onderverdeeld in de volgende subklassen:
01/07/2014 Subklasse 2a
01/07/2014 Hulpmiddel waarvoor geen enkele verstrekking opgenomen in de lijst een passende omschrijving geeft.
01/07/2014 Subklasse 2b
01/07/2014 Hulpmiddel dat beantwoordt aan de omschrijving van een verstrekking opgenomen in de lijst, maar dat voor vergoeding moet opgenomen worden in een nominatieve lijst.

Art. 18.

FR   NL   [Affichage pour impression]