K.B. 11-1-2007: globale begroting inzake medische beeldvorming in 2006

Résumé: Papierversie: Pagina UB/1425

Note: Tekst met volledige historiek

Deze tekst werd ingevoerd door het B.S. 30-1-2007

FR   NL  


Koninklijk besluit van 11 janauri 2007 tot vaststelling van de globale begroting van de financiële middelen voor het hele Rijk voor de verstrekkingen inzake medische beeldvorming in 2006 in het kader van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging

Table des Matières du document

Artikel 1.     Art. 2.

FR   NL