K.B. 3-2-2012 tot uitvoering van artikelen 57 en 59 van de programmawet van 2-1-2001 wat de tenlasteneming van de kost voor statutarisering van werknemers in de openbare ziekenhuizen betreft

Note: Tekst ingevoegd door B.S. 16-2-2012

Papier versie: pagina UB/

FR   NL  


Koninklijk besluit van 3 februari 2012 tot uitvoering van de artikelen 57 en 59 van de programmawet van 2 januari 2001 wat de tenlasteneming van de kost voor statutarisering van werknemers in de openbare ziekenhuizen betreft

Table des Matières du document

Artikel 1.     Art. 2.     Art. 3.     Art. 4.     Art. 5.     Art. 6.

FR   NL