Koninklijk besluit van 8 april 1954 ter regeling van de modaliteiten van controle vanwege de inspecteurs van financiŽn op sommige instellingen van openbaar nut

Art. 10

[B.S. 18/04/1954 Invoeging] Art. 10.
      d'application ŗ partir du 01/01/2002