Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, geco÷rdineerd op 14 juli 1994

Art. 50bis.

[Wet 22/02/1998 - B.S. 03/03/1998 Invoeging] Art. 50bis.
      d'application Ó partir du 01/12/1998