Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, geco÷rdineerd op 14 juli 1994

Art. 114bis.

[Wet 04/08/1996 - B.S. 26/09/1996 Invoeging] Art. 114bis.
      d'application Ó partir du 06/10/1996