d'application à partir du 02/01/1995
   

FR   NL  

Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 69ter.


Art. 69quater.
P 02/01/1995
  -09/05/2014
In artikel 20, § 1, e), van de bijlage bij hetzelfde besluit, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 30 januari 1986, 7 januari 1987 en 22 juli 1988, worden de volgende wijzigingen aangebracht:
P 02/01/1995
  -09/05/2014
de betrekkelijke waarde "K 18" van de verstrekking nr. 475650 - 475661 wordt veranderd in "K 15";
P 02/01/1995
  -09/05/2014
de betrekkelijke waarde "K 63" van de verstrekking nr. 475731 - 475742 wordt veranderd in "K 50";
P 02/01/1995
  -09/05/2014
de verstrekkingen nrs. 5551 476431 - 476442 en 5552 476453 - 476464 worden geschrapt;
P 02/01/1995
  -09/05/2014
de volgende verstrekkingen worden bijgevoegd:
P 02/01/1995
  -09/05/2014
"476490 - 476501
P 02/01/1995
  -09/05/2014
Transthoracale mono-en bidimensionele echografie (met respectievelijk ten minste 3 en 2 coupes en registratie op papier en/of magneetband) K 51.
P 02/01/1995
  -09/05/2014
476512 - 476523
P 02/01/1995
  -09/05/2014
Transthoracale mono- en bidimensionele echocardiografie (met respectievelijk ten minste 3 en 2 coupes en registratie op papier en/of magneetband), gecombineerd met registratie van minimum 3 snelheden in continue of gespulseerde Doppler K 90.
P 02/01/1995
  -09/05/2014
476534 - 476545
P 02/01/1995
  -09/05/2014
Transthoracale mono- en bidimensionele echografie (met respectievelijk ten minste 3 en 2 coupes en registratie op papier en/of magneetband), gecombineerd met de kleurenregistratie ervan van minimum 3 snelheden in continue of gepulseerde Doppler K 100."
P 02/01/1995
  -09/05/2014
wordt de eerste toepassingsregel volgend op verstrekking nr. 475775 - 475786 vervangen door volgende bepaling:
P 02/01/1995
  -09/05/2014
"De verstrekkingen nrs. 476416 - 476420, 476490 - 476501, 476512 - 476523 en 476534 - 476545 mogen niet worden gecumuleerd met de verstrekkingen nrs. 475672 - 475683, 475694 - 475705, 475716 - 475720, 475731 - 475742 en 475753 - 475764."
P 02/01/1995
  -09/05/2014
worden de volgende toepassingsregels toegevoegd:
P 02/01/1995
  -09/05/2014
"De verstrekkingen nrs. 476173 - 476184, 476490 - 476501 en 475775 - 475786 zijn onderling niet cumuleerbaar.
P 02/01/1995
  -09/05/2014
De verstrekking nr. 476173 - 476184 kan slechts als supplement worden aangerekend bij de verstrekkingen nrs. 453073 - 453084, 453095 - 453106.
P 02/01/1995
  -09/05/2014
De verstrekkingen nrs. 476490 - 476501, 476512 - 476523 en 476534 - 476545 zijn onderling niet cumuleerbaar."

Art. 69quinquies.

FR   NL   [Affichage pour impression]