K.B. 10-7-2013: tot vaststelling van de door de Dienst voor geneeskundige verzorging van het RIZIV te storten jaarlijkse bijdrage voor het jaar 2013, voorzien bij het koninklijk besluit van 17-8-2007 tot instelling van een regeling van sociale voordelen voor sommige tandheelkundigen

Résumé: Papierversie: pagina UB/

Note: Tekst ingevoegd door: B.S. 14-8-2013 - ed. 2

FR   NL  


Koninklijk besluit van 10 juli 2013 tot vaststelling van de door de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering te storten jaarlijkse bijdrage voor het jaar 2013, voorzien bij het koninklijk besluit van 17 augustus 2007 tot instelling van een regeling van sociale voordelen voor sommige tandheelkundigen

Table des Matières du document

Artikel 1.     Art. 2.

FR   NL