K.B. 23-6-2003: uitvoering art. 71bis, §§ 1 en 2 (OPGEHEVEN DOOR: B.S. 6-7-2016)

Résumé: Numac tekst: 2003022744 - p. 35573

Note: Tekst met volledige historiek

Tekst bijgewerkt tot: B.S. 6-7-2016 - Wijzigende numac: 2016022277 - p. 41723

FR   NL  


Koninklijk besluit van 23 juni 2003 tot uitvoering van artikel 71bis, §§ 1 en 2 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Table des Matières du document

HOOFDSTUK I - TEGEMOETKOMING VOOR HEMODIALYSE IN EEN CENTRUM VOOR CHRONISCHE HEMODIALYSE

Artikel 1.     Art. 1bis.     Art. 2.

HOOFSTUK II - TEGEMOETKOMING IN DE KOSTEN VOOR HEMODIALYSE THUIS, IN PERITONEALE DIALYSE THUIS EN IN DE KOSTEN VOOR DIALYSE IN EEN DIENST VOOR COLLECTIEVE AUTODIALYSE

Afdeling I - Verzekeringstegemoetkoming in de kosten voor hemodialyse en peritoneale dialyse thuis

Art. 3.

Afdeling II - Verzekeringstegemoetkoming in de kosten voor dialyse in een dienst voor collectieve autodialyse

Art. 4.     Art. 5.     Art. 6.     Art. 7.     Art. 8.

FR   NL