M.B. 15-2-2018: goedkeuring huishoudelijk reglement van Commissie tegemoetkoming geneesmiddelen

Résumé: Tekst met volledige historiek

Deze tekst werd ingevoegd door: B.S. 28-03-2018

FR   NL  


Ministerieel besluit van 15 februari 2018 tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Commissie tegemoetkoming geneesmiddelen

Table des Matières du document

Artikel 1.     Art. 2.     Art. 3.

msg_kfichiers_annexes
msg_kVersion_deEn vigueur le
msg_kdoc_complet01/04/2018

FR   NL