Publié le 20/03/2001
   

FR   NL  

Verordening van 12 februari 2001 tot uitvoering van artikel 22, § 2, a), van de wet van 11 april 1995 tot invoering van het "handvest" van de sociaal verzekerde

Art. 7.


Art. 8.
01/01/2002 Wanneer het gezinsinkomen tussen de twee bedragen of drempels bedoeld in artikel 7 ligt, kan verzaakt worden aan terugvordering voor het gedeelte van het onverschuldigde bedrag dat de helft van het bedrag van het gezinsinkomen, verminderd met de waarde van de onderdrempel, zou overschrijden.

HOOFDSTUK III - SPECIFIEKE GEVALLEN DIE EEN BIJZONDER ONDERZOEK VERGEN

Art. 9.

FR   NL   [Affichage pour impression]