Wet 10-2-1981: inzake inkomensmatiging

Résumé: Papierversie: Pagina UB/41

Note: Tekst met volledige historiek

Tekst bijgewerkt tot: B.S. 14-2-1981

Numac: 1981000205

FR   NL  


Herstelwet van 10 februari 1981 inzake inkomensmatiging

Table des Matières du document

Hoofdstuk III. - Matiging van de inkomens van de andere beroepen

Afdeling II. - Beoefenaars van de geneeskunst en van paramedische beroepen

Art. 12

Afdeling IV. - Gemeenschappelijke bepalingen

Art. 14

FR   NL