K.B. 8-6-1994: vaststelling van het model van voorschrijfdocument voor farmaceutische produkten ten behoeve van niet in een ziekenhuis opgenomen rechthebbenden

Résumé: Papierversie: Pagina UB/275

Note: Om praktische redenen, werd dit besluit ingegeven ZONDER VOLLEDIGE HISTORIEK. Alle artiekelen werden ingevoerd met dezelfde toepassingdatum d.w.z.: de laatste toepassingsdatum van deze tekst op het ogenblik van de invoering in docleg. Om de echte toepassingsdatum te zien, moet u op het GROENE UITROEPTEKEN klikken. Daar waar geen uitroepteken staat, is de tekst van toepassing 10 dagen na datum van publicatie. Zodra de tekst die in docleg is ingevoerd, wordt gewijzigd of vervangen, vindt u de informatie over de toepassingsdatum ook terug door op de GROENE BOL te klikken.

Historiek vanaf 1-9-2000

Deze tekst werd laatst aangepast door: B.S. 15-10-2019 - ed. 2

FR   NL  


Koninklijk besluit van 8 juni 1994 tot vaststelling van het model van voorschrijfdocument betreffende de verstrekkingen van farmaceutische produkten ten behoeve van niet in een ziekenhuis opgenomen rechthebbenden

Table des Matières du document

Artikel 1.     Art. 1bis.     Art. 2.

msg_kfichiers_annexes
msg_kVersion_deEn vigueur le
Annexe 101/09/2000
  "   "  01/11/2019
Annexe 201/09/2000

FR   NL