Publié le 14/04/1983
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 11 april 1983 tot uitvoering van artikel 2, § 3, 6°, van de besluitwet van 10 januari 1945 betreffende de maatschappelijke zekerheid van de mijnwerkers en ermee gelijkgestelden
Artikel 1.
01/01/2001 Het gedeelte van 10,27 pct. begrepen in de bijdrage van 16,27 pct. bedoeld bij artikel 2, § 3, 6°, van de besluitwet van 10 januari 1945 betreffende de maatschappelijke zekerheid van de mijnwerkers en ermee gelijkgestelden, gewijzigd bij het koninklijk besluit nr. 96 van 28 september 1982, is verschuldigd op 31 maart van het jaar dat volgt op het vakantiedienstjaar en wordt ten laatste op 30 april van hetzelfde jaar aan het Nationaal pensioenfonds voor mijnwerkers gestort.


Art. 2

FR   NL   [Affichage pour impression]